bedrijfsruimte peppelkade Houten 10 te huur Houten vooraanzicht

Peppelkade 10 VERHUURD

Gemeente : Houten.
Adres : Peppelkade 10.
Algemeen : Het betreft gerenoveerde (2009) bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte en een complete keuken.

Ligging c.q. bereikbaarheid : De bedrijfsruimte met kantoorruimte is gelegen op het bedrijventerrein Doornkade. De Doornkade geniet grote bekendheid door de prominente zichtlocatie aan de rijksweg A27 (Almere – Breda) en is een zeer goed bereikbaar bedrijventerrein dat niet alleen gekwalificeerd staat als pure kantoren locatie, maar een combinatie is van kantoren en bedrijven. Door de ligging van de locatie in de zeer directe nabijheid van de rijkswegen A27 en A12 (Den Haag – Arnhem) is de bereikbaarheid met eigen vervoer zeer goed te noemen. De rijksweg A2 (Maastricht – Amsterdam) is via de rijksweg A12 en de Utrechtseweg tevens binnen vijf autominuten bereikbaar.

Op het bedrijventerrein zijn meerdere bushaltes gelegen op enkele minuten loopafstand van het object De bushalte is slechts op enkele minuten loopafstand van het object gelegen. Vanaf Utrecht CS bedraagt de reistijd per bus naar het bedrijfsgebouw ca. 20 minuten. Het NS Station Houten is in ca. 15 minuten te bereiken. Tevens wordt er een verbinding onderhouden met het stadscentrum van Nieuwegein.

Vloeroppervlakte : Vloeroppervlak circa 280 m² BVO op de begane grond met daarin:
circa 55 m² kantoor, toilet en pantry;
circa 55 m² keuken;
circa 15 m² spoelkeuken;
circa 20 m² koel- en vriescel.
Daarnaast is de hal voorzien van een tussenvloer van circa 165 m².

Bestemming en gebruik : Vigerend bestemmingsplan: “Doornkade”. Bestemming ”bedrijventerrein”.

De aangewezen gronden zijn volgens opgave aangewezen als “Bedrijventerrein” en in dit geval bestemd voor bedrijven en bedrijfsactiviteiten in de categorie 1 tot en met 3.2.

Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn.
Raadpleeg derhalve voor de actuele gegevens de website ruimtelijkeplannen.nl, de website van de betreffende gemeente
of neem contact op met ons kantoor.

Huurprijs : € 24.000,= per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Omzetbelasting : Uitgangspunt is BTW belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW percentage. Indien huurder niet aan het 90 % criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Servicekosten : € 250,= per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting op voorschotbasis voor de kosten voor de onderhoudscontracten en klein onderhoud ten behoeve van de cv ketel, gasheater en de overheaddeur.

Kosten openbare nutsbedrijven : Rechtstreeks door de huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven.

Opleveringsniveau : Het object wordt opgeleverd in de huidige staat, inclusief:

Bedrijfsruimte:
– betonvloer;
– vloerbelasting ca. 1.250 kg/m²;
– verwarming d.m.v. een gasheater;
– tl verlichtingsarmaturen;
– toilet;
– pantry;
– brandblus middelen;
– krachtstroom;
– overheaddeur;
– entresol vloer
– vrije hoogte deels ca. 4 meter deels oplopend tot 5,5 meter.

Kantoorruimte:
– verwarming d.m.v. radiatoren;
– systeemplafonds;
– verlichtingsarmaturen;
– vloerafwerking.

Keuken:
– kookruimte voorzien van gasfornuis, afzuiginstallatie, ruimtekoeling, 2 aanrechten met spoelbak, scheidingswanden, systeemplafond en vloerafwerking;
– spoelkeuken voorzien van aanrecht, afwasmachine, scheidingswanden, systeemplafond en vloerverwerking;
– koel- en vriescel;
– waterontharder;
– vetvangput.

De keuken wordt functionerend opgeleverd. De onderhouds- en vervangingsplicht komt voor rekening van huurder.

Huurbetaling (c.q. betaling servicekosten) : Per maand vooruit te voldoen.

Huurtermijn : 5 jaar met een verlengingsperiode van 5 jaar.

Opzegtermijn : Uiterlijk 12 maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

Huurprijsaanpassing : Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het consumptieprijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI, als vastgesteld door het CBS, met als basisjaar 2015).

Zekerheidsstelling : Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie ter grootte van minimaal drie maanden huur inclusief servicekosten te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde BTW.

Parkeergelegenheid : Er zijn 2 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar. Tevens voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers.

Aanvaarding : In overleg.

Huurcontract : Gebaseerd op het model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 17 februari 2015, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.

Bijzonderheden : Deze vrijblijvende informatie wordt verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van onvoorwaardelijke goedkeuring door verhuurder c.q. eigenaar.

Plattegrondtekeningen: De in deze projectinformatie opgenomen tekening zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.